Waarvoor kunt u ons inschakelen?

 • prioriteren van bezuinigingen bij gemeenten en instellingen met behulp van paarsgewijze vergelijking via internet: Preferentiemeter® 
 • begeleiden van interactieve beleidsvorming, het organiseren van draagvlak, open planprocessen en burgerparticipatie 
 • analyseren en structureren van complexe problemen
 • adviseren over strategische communicatie 
 • faciliteren van brainstormbijeenkomsten en  werkconferenties
 • uitvoeren van actoren-, krachtenveld- of netwerkanalyses 
 • opstellen van haalbaarheidsverkenningen, startnotities en nut- & noodzaakanalyses 
 • opstellen van gebiedsvisies en -innovaties (landbouw, toerisme, natuur, stedelijke ontwikkeling e.d.) 
 • adviseren over regiovorming, samenwerkingsvormen of ketensamenwerking en begeleiden van kerntakendiscussies
 • adviseren over het proces van idee tot realisatie: planontwikkeling 
 • adviseren over waterwonen 
 • begeleiden van planologische procedures 
 • conflictbemiddeling in de relatie tussen ondernemer en overheid 
 • inhoudelijke en bestuurskundige coaching van ondernemers, politici en bestuurders
 • detachering of projectmanagement 
 • functieclassificatie met behulp van paarsgewijze vergelijking
 • het bijdragen aan bestuurlijke vernieuwing, decision management en referenda