Naast de vier elementen lucht, vuur, aarde en water onderkende men al in de oudheid de noodzaak van een vijfde essentie. De 'Quinta Essentia', de geest, is het vijfde element dat ons de wil, de creativiteit en de intelligentie geeft om de elementen te combineren tot iets nieuws.

Van de elementen laat Quintessens zich vooral inspireren door het water.

Hoewel bewust van het gevaar dat van water kan uitgaan, voelen wij ons ertoe aangetrokken. Water heeft vele verschijningsvormen en functies. Het is altijd in beweging. Het past zich aan de omgeving aan, maar verliest nooit zijn eigenheid en herkenbaarheid.

Waar nuttig en mogelijk, neemt Quintessens water als uitgangspunt bij het ontwerpen van plannen en processen. Niet alleen omdat de oorsprong van het bedrijf letterlijk op het water ligt. De praktijk van alledag laat zien dat water zich niet laat negeren. Of het nu gaat om de kwaliteit van de leefomgeving, het functioneren van de landbouw, om natuurontwikkeling, bestrijding van verdroging, het oplossen van transportknelpunten, of om een plek om te recreëren en te reflecteren: water speelt een rol.

Wij ervaren water als alomtegenwoordig en ordenend element, en als een bron van kansen en inspiratie. Vandaar ons logo.